Droga a Ty, občianske združenie

English


Bachova 7, 82103 Bratislava, Slovakia 

tel :      07-5220326 

fax,odkazovač : 07-5220293 

e-mail : day@fad.phare.org

Kto sme ?

Droga a Ty je nezisková neštátna organizácia pôvodne založená ako nadácia vo februári 1995. Jej cieľom je protidrogová prevencia hlavne u mladých ľudí a v širšom zmysle tiež medziľudská a medzinárodná tolerancia.

Naše poslanie :

Používame všemožné komunikačné kanály na šírenie informácií, ktoré umožnia hlavne mladým ľuďom vystaveným ponuke drog správne sa rozhodnúť. Náš odkaz je:

Vlastné a spoločné projekty :

 1. Prevencia pomocou počítačových programov o drogách (podpora WHO) a Internetu
 2. Pomoc dobrovoľným poradcom pre drogy na školách - stretnutia a informačné materiály - s Cultusom Nivy
 3. Diskusie so študentmi a žiakmi
 4. Americká a slovenská drogová vojna - príprava publikácie a článkov s autentickými príbehmi
 5. Knižničný kútik s literatúrou o drogách (s knižnicou Ružinov, Bachova 7)
 6. Pomoc pri organizácii výcviku terapeutov (projekt UNDCP)
 7. Štúdia o drogovej situácii v Bratislave (podpora Group Pompidou)
 8. Vyslov svoj názor pomocou trička

Naše zdroje :