Počítačové programy o drogách

Slovak version of the US programs by prof. Barbara Thomas, University of Iowa. Free in Slovak and Czech Republics ! To see images click Obrazok some more lines down !

Slovenská verzia amerických programov prof. Barbary Thomas, University of Iowa určených pre záujemcov od 13 rokov. Programy oboznamujú zasvätenou formou so základnými faktami a tom ako a prečo je dobré sa drogám vyhnúť.Formou textov, obrázkov, otázok i testov !

Programy bežia v prostredí MS-DOS i na 286 a každý z nich zaberá asi 2 MB disku a ich šírenie na Slovensku i v Čecháchza účelom výuky je bezplatné !

  1. Úvod do psychoaktívnych drog
  2. Dospievanie vo svete, v ktorom sa pije
  3. Tabak : fajčenie a žuvanie
  4. Marihuana - Nesiahaj po tráve Obrázok
  5. Drogy ulice - Flám alebo klam
  6. Kokaín - Fakty o kokaíne a cracku

Inštalácia programu je jednoduchá.

K programom je vytlačená i príručka inštruktora.
Keď chcete získať niektorý alebo všetky z týchto programov, zašlite list, do ktorého vložte ďalšiu obálku s vašou adresou a nalepenou známkou a príslušný počet čistých diskiet. Na 1 disketu sa zmestia 2 programy.

Adresa : Droga a Ty, Bachova 7, 82103 Bratislava

Slovenskú verziu pripravili AlojzNociar a spolupracovníci Droga a Ty.

Návrat na úvodnú stránku DaY

Navrat na uvodnu stranku DIS