Príznaky užívania drog

(pre pedagógov)

zdroj : Materiály zo stretnutí Dobrovoľných poradcov pre drogy naškolách, Cultus Nivy - Droga a Ty, 1995

Obsah :

#Ako sa zistí, že niekto užíva drogy ?

#Ako sa zistití, že niekto je práve pod vplyvom drogy ?


Ako sa zistí, že niekto užíva drogy ?

Varovné signály, ktoré môžu, ale nemusia byť znakom užívania drogy:

Nájdu sa u neho :

Zmeny zovňajšku :

Zmeny v správaní sa :

POZOR ! Zmeny pozorujeme dlhší čas a sú zvyčajne v rozpore stým, aké bolo dieťa predtým. Tieto zmeny nemusia byť spôsobené len drogami!!!

Ako sa zistí, že niekto je práve pod vplyvom drogy ?