Menhiry Českej republiky

V Českej republike je niekoľko "kandidátov" na titul megalit. Sú to väčšinou samostatne stajace menhiry. Naznámejšie z nich sú Kloboucký pastýř a Kounouské kamenné řady. Ich výpis ukazuje nasledujúca tabuľka:

č. Lokalita Nabližšie mesto, obec Miestne
meno
Stav Litológia
kameňa
[1] Chabry Praha 8 Zkamenělý sluha +
-
buližník
2 Horoměřice Praha-západ   +** pieskovec
3 Družec Kladno Zkamenělec +* pieskovec
[4] Rakovník   Kamenná panna +* pieskovec
5 Drahomyšl Žatec
o. Louny
Zkamenělý
mnich
+* kremenitý pieskovec
6 Selibice Žatec
o. Louny
  +(p) Krušnohorská rula
[7] Droužkovice Chomutov Generalsteine +
+
pieskovec
8 Březno Postoloprty Zakletá panna +(p) kremenitý pieskovec
[9] Louny-zap
předměstí
    ? ?
[10] Louny-zap
Glásrovo pole
    + ?
[11] Slavětín Peruc
o. Louny
Baba +
-
železitý pieskovec
12 Hřivčice Peruc
o. Louny
  +** pieskovec
[13] Klobouky Slaný
o. Kladno
Zkamenělý pastýř + železitý pieskovec
14 Kvílice Slaný
o. Kladno
Boží sloup
Boží muka
(+) pieskovec ?
15 Dřínov Slaný
o. Kladno
     
[16] Slaný Slanská hora   +(p)
+**
kremenec
17 Vinařice Vinařická hora   +(p) kremenec
18 Ledce Kladno U dvou kamenů +
+
železitý pieskovec
zlepenec
19 Jemníky Kladno U kamene +(p)** železitý pieskovec
20 Skůry Slaný
o. Kladno
U kamene - železitý pieskovec
21 Kamenný most Slaný
o. Kladno
U kamene + železitý pieskovec
[22]   Hradíštko
u Sadské
  +(p)** ?
[23] Kersko Mělník   +*
kremenitý pieskovec
Legenda
Liběnická stéla + kameň existuje
- kameň neexistuje
(+) kameň nie pôvodný
+ +
+ -
dva kamene
(p) povalený alebo premiestnený kameň
* rozporné umiestnenie
** pôvod kameňa rozporná
[] na lokalite KeltiKloboucký pastýř.

Kloboucký pastýř

Je jedným z najznámenjších menhirov v českej republike. Je vysoký 3,5 m a v literatúre sa sponína už pred 150 rokmi. Stojí v hĺbke 0,5 m na bielom mäkkom pieskovci. Pri výskume podložia boli objavené kamene udržujúce jeho stabilitu, no nie je vylúčené, že pochádzajú zo 6. frbruára 1852, keď sa menhir vplyvom vlhkosti naklonil a miestni obyvatelia ho znovu vztýčili. Bolo zistené, že najbližie miesto, kde sa nachádza a kde sa tažil materiál totožný s materiálom menhiru jepri obci Páleč 5 km výchone od menhiru.

Povesť o kamennon pastrierovi.

Kamenný pastier sa pri každom zvonení na klobouckej veži priblíži o jeden krok k nej a až k nej príde, nastane súdny deň.

Z iných prameňov sa dozvedáme, že pastier mal aj svoje stádo, ktoré tvorilo 12 kameňov okolo neho.
Hlavná stránka
E-mail