Kelti

sa stali rozhodujúcim živlom v značnej časti Európy v druhej polovici posledného tisícročia p. n. l.. Keltsko-laténska kultúra predstavovala kulminačné obdobie vývoja pravekej spoločnosti. Ich kutúrna vyspelosť podnietila názory, že sú v plnej miere autormi megalitických stavieb. Naproti tomu existujú dôkazy, že megality tu boli dávno pred nimi, čo ale neznamená, že Kelti nemali s megalitmi nič spoločné. Nemusíme pochobovať o tom, že Kelti uznávali kamene, ako aj, stromy, lúky hory, jaskyne, rieky, ...
Hlavná stránka
E-mail