Ako vidíte, zatiaľ si môžete prečítať niekoľko prvých a niekoľko posledných čísel Spravodaja. Časom pribudnú aj články z ostatných vydaní.

Spravodaj č. 4/99 sa objaví v decembri.

Príjemné čítanie!