Up ] AKTUALITY ] [ CENTRUM ] SEKTY ] NEW AGE ] MANIPULÁCIA ] DUCHOVNÝ BOJ ] DOKUMENTY CIRKVI ] CASOPISY ] BIBLIOGRAFIA ] CENTRÁ ] U NÁS ]


CENTRUM MICHAEL

KATOLÍCKE CENTRUM INFORMÁCIÍ O SEKTÁCH,
KULTOCH, NEW AGE A PSYCHICKEJ MANIPULÁCII

Katolícke centrum informácií o sektách a nových náboženských hnutiach bolo založené začiatkom roku 1997 pri vydavateľstve ARCHANJEL. Vzniklo podľa vzoru viacerých katolíckych centier informácií v zahraničí, najmä v Poľsku.

Činnosť nášho centra je zameraná na informácie o pozadí siekt, kultov, okultných techník, New Age a iných duchovných ohrozeniach. Poskytujeme taktiež poradnú činnosť ľuďom ohrozeným sektami; rodičom zvedených detí a podobne. Popri základných informáciách zasielame poštou (klasickou aj elektronickou) informácie o niektorých menej známych orientálnych, New Age a psycho-kultoch.

Keďže prakticky všetky sekty a techniky New Age sa k nám šíria zo západných krajín (a hlavne z USA), je naše Centrum členom viacerých významných organizácií podobného charakteru vo svete. S mnohými ďalšími centrami pre výskum siekt máme výmenu informácií a skúseností.

Naše Centrum vydáva rôzne informačné letáky o jednotlivých sektách. Okrem toto produkujeme občasník Michal ARCHANJEL, ktorého hlavnou náplňou je problematika duchovného boja (informácie o sektách, New Age, okultizme a iných duchovných ohrozeniach). V blízkej budúcnosti sa tento časopis pretransformuje na dvojmesačník s názvom MICHAEL.

Centrum MICHAEL sa popri všeobecných informáciách a štúdiu siekt venuje zvlášť pozorne technikám zvádzania do siekt (metódam verbovania), a to najmä detí a mladých ľudí; taktiež psychickej manipulácií, ktorá v podsednom čase mimoriadne naberá na agresívnosti.

Centrum MICHAEL nemá nič proti ľuďom vyznávajúcim akékoľvek náboženstvo, pretože to patrí k základným ľudským právam a slobodám. Centrum MICHAEL ale má plné právo informovať o úmyselne zamlčovaných a skresľovaných skutočnostiach a faktoch o pozadí siekt, kultov a New Age. Taktiež má Centrum MICHAEL právo uverejňovať s preukázaním pôvodu všetky informácie a svedectvá bývalých členov siekt a kultov. Naše Centrum informuje podobne o zámernom zavádzaní a podvádzaní zo strany siekt pri verbovaní nových členov.

FRANTIŠEK TITUS, KOORDINÁTOR CENTRA MICHAEL


VAŠE NÁVRHY, PONUKY, OTÁZKY A PROBLÉMY ZASIELAJTE NA ADRESU: michael@pollux.sk