SEKTA BOŽIE DETI

Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny. Beda svetu pre pohoršenia! Pohoršenia síce musia prísť, ale beda tomu človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza!

Sekta Božie deti (Children of God), neskoršie premenovaná na Rodinu lásky (Familie of Loves) a nakoniec len na Rodinu je jednou z tých siekt, kde sa pod kresťanským náterom skrýva veľmi nebezpečný deštrukčný kult. Je typickým príkladom toho, kam až môže viesť bludné vysvetlovanie Svätého písma.

Vznik Božích detí

je bezprostredne zviazaný s Američanom Davidom Brantom Bergom (*18. 2. 1919). Berg sa narodil v evanjelickej rodine a istý čas pôsobil ako pastor Kresťanskej a spojenej misionárskej cirkvi. Po rozporoch s predstavenými zakladá roku 1949 svoje prvé spoločenstvo – Cirkev otvorených dverí, no po istom čase ho z nej vyhostili jeho vlastní prívrženci. V roku 1968 (práve v čase mohutného rozvoja hnutia „hippies” a tzv. „sociálnej revolúcie pre Ježiša”) mal údajné videnie, že Kaliforniu, kde vtedy pôsobil, postihne zemetrasenie. Krátko nato vyhlásil, že všetky cirkvi, ale aj štátne a sociálne spoločenstvá (školy, rodiny, štátne inštitúcie) sú dielom diabla; toto vyhlásenie uverejnil v deklarácii pod názvom Vojna proti systému. O rok neskoršie sa vydáva spolu s päťdesiatimi vernými priateľmi na putovanie do Arizony a Kanady. Toto putovanie prirovnal k putovanie Izraelitov púšťou do zasľúbenej zeme. Práve vtedy prijal meno Mojžiš David a skrátene Mo. Usadil sa na jednom ranči v Texase a tam založil sektu s názvom Božie deti.

Božie deti podnikajú začiatkom sedemdesiatych rokov veľkú propagačnú akciu, vďaka ktorej získavajú za krátky čas niekoľko desiatok centier a asi 5 tisíc členov. Mali aj svoje motto: „Sme revoluční kresťanskí kočovníci, nezaujíma nás stratená a bezcitná staršia generácia, ani pobožní ľudia, my mladej generácii prinášame novodobé náboženstvo”.

Ako už napovedá názov sekty, jej najpočetnejšími členmi sú deti a mládež. Roku 1971 prenikajú do Európy (najmä do Nemecka), neskôr na Ďaleký východ, Japonska, Filipín, Brazílie a postupne ďalších krajín (dnes je ich približne 70). Za veľký úspech vďačia tomu, že na verejnosti vystupovali ako spoločenstvo, ktoré chce zaujať zdrogovanú a vzbúrenú mládež.

Učenie Božích detí

Keď Berg tento kult zakladal, bolo učenie v mnohých bodoch opreté o Bibliu (sám sa pritom označoval za „posväteného Duchom Svätým v lone matky”). Ako to však býva u siekt bežným zvykom (povedal by som až pravidlom), isté pasáže knihy Zjavenie sv. Jána si Berg začal vysvetľovať po svojom. Vypočítal aj koniec sveta (rok 1993, ktorý mali prežiť jedine Božie deti) a predpovedal, že Rusko napadne USA a rozšíri tam komunizmus.

Sám sa potom vyhlásil za „proroka posledných čias” a očakával aj so svojimi „deťmi” poslednú bitku medzi dobrom a zlom ARMAGEDON (podobne ako ju očakávajú svedkovia Jehovovi a iné sekty či kulty).

Od počiatku sa Berg hlásil k dvom ideám. K Biblii a sexu. O Ježišovi tvrdil, že bol kočovníkom, revolucionárom a že žil so ženami. Z Biblie citoval všetky časti, kde Spasiteľ hlásal lásku medzi ľuďmi (najčastejšie z Jn 15.12 – „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja vás miloval ”). Berg však túto výzvu pochopil úplne doslovne a telesne, čo sa stalo, ako uvidíme ďalej osudným mnohým ľuďom. Samotní členovia sekty sa medzi sebou pozdravovali heslom „Ježiš ťa miluje”, pričom do polovice sedemdesiatych rokov bol Pán Ježiš v učení Božích detí považovaný za Boha. Od toho času sa učenie a činnosť sekty zmenila – Berg začal úplne otvorene hlásať absolútnu sexuálnu slobodu, okultizmus, špiritizmus... Postupne sa prestala používať Biblia a celé učenie Božích detí ešte viac prenikol okultizmus a sex.

V tom čase začala mať sekta (ktorá sa medzi tým premenovala na Rodinu lásky) aj problémy so zákonom. Kvôli neplateniu daní a únosom detí sa musel Berg skrývať až do svojej smrti v roku 1994 na neznámom mieste v Európe (údajne v Taliansku). V USA sa vytvorila spoločnosť s názvom FREECOG (Zachráňte Božie deti), ktorú tvorili zúfalí rodičia detí unesených sektou. Berg začal napriek svojej ilegalite riadiť sektu a to prostredníctvom MO – Leeters (Mo-listov, viz obr. 2), ktoré boli plné biblických veršov, sexu a oplzlých slov (členmi sekty sú však tieto listy považované za Božie slovo). Bibliu vtedy Božie deti úplnezavrhli a Mo-letters boli alfou a omegou učenia sekty. Mesačne ich bolo distribuvaných okolo 6 miliónov.

Najväčšiu nenávisť prechováva sekta voči rodine. Na adresu rodičov Berg hovorí: „Si povinný nenávidieť svojich rodičov, pretože pochádzajú od satana. Žijú ako zvieratá. Nie sú pre teba rodinou. Je len jedna skutočná rodina a ňou sme my. Mojžiš (teda Berg – pozn. red.) je vašim otcom”.

Nábor nových členov

Základnou úlohou Božích detí bolo, podobne ako u iných siekt, vytvoriť čo najväčšiu členskú základňu. Berg preto rozhodol, že nábor nových členov sa bude uskutočňovať podľa tzv. Flirty – Fishing metódy (tzv. koketné lovenie), čo nebolo nič iné ako prostitúcia. „Loviť” musia ísť všetky ženy a dievčatá, dokonca aj neplnoleté.

Okrem tohoto exkluzívneho náboru, ktorý Božím deťom ”doho-dil” okrem peňazí najviac nových mužských členov, sa propagácia sekty uskutočňovala prostredníctvom rôznych farebných komixov (silne pripomínajúcich kresby svedkov Jehovových). Tieto brožúry (viz obr. 1 a 3) sú na prvý pohľad kresťanské a je v nich plno citátov z Biblie (najmä o Božej láske a láske medzi ľuďmi). Ak ich však začnete pozornejšie študovať zistíte, že sa ostro stavajú proti Katolíckej cirkvi a vôbec všetkým kresťanským cirkvám. Nájdete v nich odpor proti klasickej rodine, hlásanie úplnej slobody a voľnosti a tiež pre niekoho potešujúce novinky, že peklo neexistuje a človek vlastne nie je hriešny. Celý obsah týchto náborových brožúr má vyznieť tak, že tento svet je v diablových rukách, podobne ako všetky náboženstvá, a Božie deti sú vlastne jediným východiskom z tejto situácie.

Tiež všetky kreslené postavy sú veľmi neprirodzené a sladkasté, často so sexuálnym podtónom.
Tak napríklad Svätý Duch je nakreslený ako vábna polonahá žena a Pána Ježiša najčastejšie zobrazujú ako supermana, či sex-guru .

Niektoré z týchto brožúriek, ktoré majú v slovenčine a češtine uvedenú adresu pôvodu niekde v Rakúsku, sú písané tak zvodným štýlom, že Božie deti sú podporované istými kresťanskými cirkvami a spoločenstvami. Ďalším dôvodom ich podporovania je to, že samotné centrá Božích detí si dávajú kresťanské názvy – napr. Kresťanská misijná služba, Spoločenstvo nezávislých kresťanských skupín...

„Život” v sekte

Sekta je, ako sme už povedali posadnutá sexom. Berg v jednom zo svojich listov napísal: „...nezáleží na tom, s kým, kedy, v akom veku, v akom príbuzenskom pomere, ani akým spôsobom” ( MO-letters, The Devil Hates Sex, 5/8, ods. 69).

A tak je v sekte úplne bežný incest, aj sexuálne zneužívanie úplne malých detí, nočné skupinové orgie, rozpisy, kto bude s kým kedy spať... Iný MO-letters začína slovami „Na počiatku bol sex”. Legendárnym sa stal iný Bergov výrok: „Máme sexi boha, sexi náboženstvo, s veľmi sexi vodcom, ktorý má sexi stúpencov. Takže ak nemáte radi sex, radšej vystúpte, pokiaľ je čas”. Jeho ďalšie výroky tu ani nebudem uvádzať, pretože sú veľmi bohorúvé a oplzlé.

Deti, ktoré vyrastajú v sekte, nemajú mať podľa zakladateľa skutočných rodičov. Preto sú vychovávané spoločne a všetkých dospelých oslovujú otec” a mama”. Ak sa narodia už v sekte, tak sú takmer vždy odobraté skutočným rodičom a pridelené niekomu inému a od malička sú priúčané aj sexuálnej výchove”.

“Rodina” je prísne hierarchicky riadená. Na najnižšom stupni stoja deti a bežní členovia, nad nimi panuje tzv. pastier”; nasledujú pastieri” okrskov, krajov; nad nimi stoja biskupi, arcibiskup, minister, premiér a do svojej smrti (v roku 1994) bol na vrchole Berg.

Jedna bývalá obeť Rodiny lásky, Una Mc Manus sa vyjadrila takto: „Bola som odpísaná, odsúdená na otroctvo. Patrila som svojmu manželovi, on kontroloval mňa, jeho vodcovia kontrolovali jeho a Moses (Mojžiš - Berg) zas kontroloval nás všetkých ”.

Členovia sekty žijú najčastejšie v takzvaných kolóniách”, čo sú spoločenstvá o počte niekoľko desiatok ľudí. Nový člen, ktorý vstupuje do kolónie, musí podpísať prehlásenie nasledujúceho znenia: ”Sľubujem, že odovzdám celý svoj majetok a všetky svoje príjmy a súhlasím s otváraním listov. Budem dodržiavať pravidlá a poslúchať predstavených ”. Po vstupe sa musí podrobiť prísneho režimu, ktorý v kolónii vládne a dostane nové biblické meno. Je povinný rozviazať všetky vzťahy so svojimi priateľmi a rodinou, jediná výnimka je, ak chcú rodinu požiadať o peniaze - tie pôjdu predsa sekte (vodcovia Rodiny si dokonca zisťujú výšku príjmu rodičov detí).

Noví členovia musia prerušiť štúdium, zamestnanie. Všetci sú vystavení veľkému psychickému a fyzickému nátlaku. Počas dňa majú minimum osobného voľna. Dopoludnia chodia predávať knihy a časopisy, alebo spievajú a hrajú na gitaru pred niektorým obchodom, úradom alebo na autobusových a železničných staniciach. (obr. 4).

Sú tiež priučovaní aj rôznym okultným praktikám, najmä špiritizmu (Berg napríklad vyhlasoval, že komunikuje s 12 neviditeľnými duchovnými bytosťami, ktorých považuje za svojich poradcov).

Podrobujú sa úplnému praniu” mozgov. V sekte sa tiež často hovorí o diablovi a satanovi, nad posadnutými” sa potom robí akýsi exorcizmus”, ktorý neraz vedie k ťažkým psychickým a duševnýmporuchám. Často mávajú rôzne mystické” seansy, ktoré mnohých privádzajú k hystérii. Jediná kladná vec u Božích detí je ich odpor voči akýmkoľvek drogám.

Dnes sa už môžu k sekte pridať aj ľudia, ktorí nemusia bývať priamo v kolónii – žiaci a študenti, s tým, že sekte rozlične vypomáhajú (nábory na školách a internátoch, poobedňajšie predávanie literatúry...). Keď sme už pri tom predaji, Rodina žije väčšinou z predaja kníh a časopisov, no niektorí bývalí členovia tvrdia, že najväčšie príjmy má sekta z prostitúcie.

Rodina často na verejnosti vystupuje (podobne ako Cirkev zjednotenia Sun Myung Monna) pod rô-znymi názvami a skratkami (Kiddie Viddie, C.E.S), neraz s prívlatkom ako kresťanské spoločenstvo.

Hovoria zvedení

V roku 1977 vydal svedectvo o sekte bývalý arcibiskup David Jacks: „Som presvedčený o tom, že v začiatkoch hnutia väčšina členov považovala Ježiša za svojho Spasiteľa. Teraz však Božie deti degenerujú. Berga čoraz väčšmi zaujíma pornografia, špiritizmus, astrológia a iné vzdialené oblasti a pokúša sa týmito nezmyslami nahradiť základné kresťanské vierovyznanie”.

Ďalšia bývalá obeť Kristina Jonesová, ktorá v sekte prežila svoje detstvo, vypovedá: „Bola som poslaná do Mexika, aby som tam žila s istým vedúcim nášho hnutia. Títo ľudia boli vedúcimi Rodiny pre Mexiko
a Strednú Ameriku. Ich najstarší dvanásťročný syn, mal dlhotrvajúci pomer s ich tridsaťtriročnou sekretárkou. Ich desaťročná dcéra zas chodila s manželom sekretárky. Tomu bolo tridsaťosem ... Sexuálne stretnutia boli divoké. Každý sa miloval s každým. Zažila som, ako boli trojročné, päťročné deti pohlavne zneužívané. (!) Bola som v jednej posteli s mužom, ktorý znásilňoval štrnásťročné dievča, ktoré bolo úplne vydesené. Ani si nespomeniem, koľkokrát som tieto veci videla...
” Je hrozné, že aj tie najohavnejšie sexuálne vzťahy sa označujú v sekte za šťastné súžitie pre Ježiša”. Berg považuje všetky sexuálne praktiky a najmä prostitúciu pri lovení” nových členov za apoštolskú činnosť”. Podobných svedectiev je mnoho, vošli by do samostatnej knihy. Myslím, že aj tieto dve stačia na dokreslenie skutočného obrazu o Rodine lásky”.

Rodina?

Po smrti zakladateľa a vodcu hnutia Davida Berga sa sekta premenovala len na skrátene ”Rodina”, a pod týmto názvom vystupuje dodnes. Počet jej členov napriek smrti zakladateľa neklesol, v niektorých krajinách dokonca narastá. Na vrchole svojej slávy mala sekta údajne až dva milióny priaznivcov a osemtisíc misionárov. V krajinách Latinskej Ameriky zasa vznikajú pod ich vplyvom nové sekty, napr. Nuevas tribus na Venezuele, Obnovení kresťania v Guatemale.

K nám na Slovensko sa šíri najmä z Rakúska a Česka, zatiaľ však nepožiadala o oficiálnu registráciu. Najnovšie sa Rodina veľmi rozmohla v Poľsku, zmizlo v nej okolo 100 detí a tam už aj vznikla organizácia na ich záchranu (Hnutie ochrany rodinného spoločenstva). V niektorých krajinách je Rodina prenasledovaná políciou a jej členovia žijú v ilegalite (najmä pri vážnom podozrení z únosov detí robí polícia násilné razie v Rodine) .

Vidíme, že ani nás neobchádzajú nebezpečné nástrahy v podobe siekt, ktoré na prvý pokľad vyzerajú kresťansky a nevinne. Dávajme si preto väčší pozor, kam chodia naše deti a či nie sú náhodou adeptmi” na členov pôvodne Božích detí, teraz Rodiny.