TEST: Ako môžeme spoznať sektu?

Ak chceme spoznať, či niektoré hnutie, s ktorým sa stretávame je sektou alebo nie, môže byť dobrou pomôckou nasledujúci test. Obsahuje pätnásť význačných bodov, ktoré najčastejšie charakterizujú sektu alebo kult.

V prípade, že na viac ako polovicu týchto charakteristík dostanete pri konfrontácií s daným neznámym spoločenstvom kladnú odpoveď, maximálne zvýšte opatrnosť, pretože ide s najväčšou pravdepodobnosťou o sektu.

1/. Prvé stretnutie s daným neznámym spoločenstvom (nebudeme ho nazývať sektou, pretože ešte nemusí o sektu ísť - preto aj ďalej budeme hovoriť o spoločenstve) spôsobilo zvláštny stav, tzv. „kľúčový zážitok”. Adept získal už pri prvom stretnutí úplne nový pohľad na svet (často veľmi skreslený a nerealistický), na rodinu, okolie. Prvý zážitok zanecháva v človeku hlboké stopy (prežije tzv. otras).

2/. Obraz sveta je predstavovaný daným spoločenstvom veľmi jasný a jednoduchý. Pre hnutie neexistujú tajomstvá, či neznáme situácie. Odpovede, ktoré toto spoločenstvo dáva na prípadné otázky sú často celkom nezmyselné a irelevantné.

3/. V neznámom hnutí a jeho doktríne získava daná osoba zdanlivé vyriešenie všetkých svojich problémov či ťažkostí. Hnutie sa stáva jediným možným útočišťom v budúcnosti.

4/. Neznáme spoločenstvo má svojho vodcu, tzv. guru, majstra, avatara, reverenda, mesiáša či ináč nazvanú vodcovskú autoritu. Tento vodca je neomylný a ako jediný pozná úplnú pravdu (má tzv. absolútne vedomie). Najčastejšie je to niekto, koho slová sú považované za posvätné a sám sa pokladá za Boha, alebo za božie vtelenie).

5/. Spoločenstvo tvrdí, že svet je zlý a skazený. Neraz je týmto spoločenstvom podsúvaný fakt, že Zem čoskoro postihne nejaká prírodná katastrofa a jedine spoločenstvo vie ako ju prežiť.

6/. Spoločenstvo a ľudia v ňom sa pokladajú za elitu vybraných bytostí, ktorí majú jedinú pravdu. Každý, kto neprijme ”pravdu”, hlásanú týmito ľuďmi, bude zničený (potrestaný Bohom, satanom...).

7/. Spoločenstvo sa stráni ľudí, ktorí sa zaoberajú vedeckou činnosťou (výskumom). Najčastejšie sa do spoločenstva verbujú ľudia, ktorí sú filozoficky a duchovne založení a nie sú veľmi realistickí. Mnoho siekt tvrdí, že neexistuje ani smrť, hmotný svet a pod.

8/. Spoločenstvo zásadne odmieta odborné vedy, racionálne a logické myslenie. Spoločenstvo tvrdí, že ak sa človek nevzdá všetkých rozumne logicky uvažujúcich myšlienok a názorov, nemôže sa stať ich skutočným členom (nemôžu mu potom ”vyprať mozog”).

9/. Kritizovanie daného spoločenstva ostatnými ľuďmi z vonku (mimo nich) je považované za dosvedčenie pravdivosti tvrdení a zásad. Kritizujúce osoby, ako aj celé ostatné ľudstvo (okrem daného spoločenstva), ktoré neprijalo ich učenie bude zahubené, a preto nemôže pochopiť a prijať hlásanie oného spoločenstva.

10/. Spoločenstvo sa považuje za jedinú pravdivú a skutočnú rodinu pre svojich členov. Mnoho siekt zakazuje svojim členom stretnutia so svojou rodinou, ak nie je aj ona členom sekty.

11/. Spoločenstvo sa dôsledne izoluje od okolitého sveta. Najčastejšie vraj preto, lebo svet je v rukách diabla a tým aj všetci ľudia mimo spoločenstva. Taktiež sa stráni od všetkých svojich bývalých členov.

12/. Základnou hodnotou v danom spoločenstve je úplná poslušnosť svojmu vodcovi a plnenie všetkých príkazov a požiadaviek, ktoré sú na členov kladené. Je to údajne jediná cesta k spáse.

13/. V prípade, že do spoločenstva vstupuje manželský pár, sú preň stanovené nezmyselné požiadavky na intímne súženie (napr. manželia si musia vyžiadať súhlas, ak chcú mať spolu sexuálny pomer či dieťa). Už narodené deti sú niekedy rodičom odobraté a dané do výchovy niekomu inému.

14/. Život v spoločenstve je organizovaný tak, aby žiadny jeho člen (okrem vodcu) nemal pre svoje súkromie nijakú voľnú chvíľku. Je to preto, aby snáď člen nezačal premýšľať o racionálnosti života v spoločenstve, ktoré sa snaží vyplniť čas svojho člena rôznymi činnosťami:

- práca v komunite: riadenie, varenie, pranie…

- verbovanie nových členov, rozdávanie reklamných materiálov, letákov, časopisov, kníh, niekedy aj suvenírov a jedla (Moon, Hare Krišna)…

- práca v rôznych častiach spoločenstva: v redakciách a tlačiarňach (Svedkovia Jehovovi), vydavateľstvách a pod.

Osobný čas členov hnutia po týchto činnostiach je často rovnaký: čítanie ”posvätných kníh” (najčastejšie výplodov fantázie daného vodcu), meditácie, spev, rozhovory a podobne.

15/. Pri vstupe do daného spoločenstva sa adeptovi priam ”otvára” kariéra osobného postupu: sľubuje sa mu úžasná budúcnosť, osobný a duchovný rozvoj, spoznanie skutočného šťastia, úspechu, spásy… Ak po istom čase záujemca tvrdí, že nič z toho ponúkaného sa mu nedostáva, dostane od spoločenstva odpoveď, že je to jeho vlastná vina a musí sa v spoločenstve viac angažovať.