CIRKEV ZJEDNOTENIA
SAN MYUNG MOONA

„Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť »Ja som Mesiáš«. A mnohých zvedú.“ Matúš 24.5

Dovoľte, aby som vás v mene Európskeho organizačného výboru pre požehnanie 1998 privítala v Bratislave v športovej hale tu na Pasienkoch. Dámy a páni, práve začíname medzinárodnú svätú svadbu a požehnanie 1998 Federácie rodín za svetový mier a zjednotenie.“

Týmito slovami sa v sobotu 13. júna 1998 začala v Bratislave ako jednom z trinástich miest na svete hromadná svadba a požehnanie zosobášeným párom. Organizácia, ktorá túto akciu usporiadala, sa na letákoch a balených minidžúsoch predstavovala ako Federácia rodín za svetový mier. Nejedná sa o nejakú dobročinnú spoločnosť pre rodiny, ale za týmto názvom sa ukrýva jedna z najagresívnejších a najnebezpečnejších siekt: CIRKEV ZJEDNOTENIA, známa tiež podľa jej zakladateľa a vodcu - reverenda San Myung Moona ako Moonova (čítaj munova) sekta. Na Slovensku je už dlhšie známa ako organizátor rôznych „dobročinných“ akcií, posledné veľké zhromaždenie usporiadala sekta Moona 13. októbra 1996 v bratislavskej Redute.

Pozrieme sa teda na históriu a súčasnú činnosť tejto sekty podrobnejšie.

 

SAN MYUNG MOON

Cirkev zjednotenia založil a dodnes vedie Kórejčan San Myung Moon. Narodil sa 6. 1. 1920 v Kwangju Sangsa Ru v dnešnej severnej Kórei ako druhý syn z ôsmich detí. Pôvodne sa volal Yong Myung Moon, čo v preklade znamená Znak žiariaceho draka. Už k jeho narodeniu sa viaže prvá nezmyselná historka, ktorou Moon dokazuje svoju „božskosť“. Po narodení vraj plakal tak silno, že jeho slzy premočili podlahu a tiekli do prízemia. Mal takto oplakávať ľudstvo a tešiť Božie srdce (!).

Keď dosiahol desať rokov, jeho rodičia konvertovali od budhizmu ku kresťanstvu a pripojili sa k presbyteriánskej cirkvi. Po skončení základnej školy išiel na štúdium do Soulu, kde začal navštevovať letničnú cirkev.

Prelom v jeho živote znamenala Veľká noc roku 1936, kedy mal na úpätí jednej kórejskej hory údajne stretnutie s Mohamedom, Budhom a Ježišom. A práve Ježiš mu mal odhaliť tajomstvo, že je vyvolený na dokončenie spásy ľudstva, ktoré on nestihol, pretože ho ukrižovali. Nasledujúcich 9 rokov mal ďalšie stretnutia s rôznymi bytosťami; okrem iných s Abrahámom, Jánom Krstiteľom či Johnom Wesleyom. Tiež prežíval „duchovné boje“ (niektoré jeho životopisy tvrdia, že sa bil s diablami a Luciferom).

Počas II. svetovej vojny študoval Wasedovu elektrotechnickú fakultu v Tokiu. V roku 1944 sa vrátil do severnej Kórei a zakrátko sa oženil so svojou prvou ženou. Medzi tým skúmal Bibliu a písal svoju knihu, ktorú vydal v roku 1957 pod názvom Boží princíp. V roku 1946 začal hlásať svoje kázne v Pchjongjangu, čo sa však nepáčilo vtedajšiemu komunistickému režimu, preto bol na krátky čas uväznený. Vtedy si aj zmenil meno na dnešné San Myung Moon, čo znamená v kórejčine Znak svietiaceho dobra, v angličtine však Žiariace slnko a mesiac.

Po prepustení začal Moon konať s niekoľkými svojimi priaznivcami svojrázne bohoslužby, za čo ho v roku 1948 vylúčili z presbyteriánskej cirkvi. Opäť bol zatknutý (tentoraz pre sexuálnu perverznosť) a uväznený v tábore Tong Nee, kde pracoval ako plnič vriec dusíkatým hnojivom. Bola to nebezpečná práca a mnoho väzňov na ňu umieralo. Nie však Moon, neskoršie o tom napísal: „Nikdy som nežiadal Boha o pomoc. Namiesto toho som ho utešoval a hovoril som mu, nech sa o mňa nestrachuje… hovoril som, že nikdy nebudem porazený“. Tieto aj ďalšie spomienky vydal v brožúrke Srdce nášho otca (The Heart of Our Father), kde svoje utrpenie neraz prirovnáva k utrpeniu Ježiša.

Jeho vitalita bola skutočne neuveriteľná. Raz sa stalo, že vo väzení odpadol a strážcovia ho vyhodili von na kopu snehu, lebo sa domnievali že umrel. Moonovi priaznivci však jeho telo odniesli, aby ho pochovali. On sa prebral k životu a za tri dni opäť kázal na verejnosti. Za nejaký čas odchádza peší do Južnej Kórei, kde v Pusane postavil z blata a kartónov svoju prvú modlitebňu.

 

VZNIK SEKTY

V máji 1954 zakladá Moon v Soule Združenie Ducha Svätého za zjednotenie svetového kresťanstva (The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity), neskoršie známeho pod názvom Cirkev zjednotenia. Zároveň sa po desiatich rokoch rozvádza so svojou prvou ženou, pretože vraj nerozumela jeho poslaniu. O rok neskôr bol Moon opäť zatknutý s niekoľkými členmi jeho cirkvi a na tri mesiace uväznený (znovu za sexuálnu promiskuitu).

Základný dokumentom a takpovediac „bibliou“ pre sektu Moona je spomínaná kniha Boží princíp (Divine Principle), ktorú Moon vydal roku 1957. Nenapísal ju však sám, ale spolu s ďalším členom Cirkvi zjednotenia Yee Hye Wenonom.

Už vtedy sa prejavili jeho neuveriteľne promiskuitné sexuálne sklony. Spočiatku malo prijímanie nových členov do jeho sekty veľmi svojrázny charakter. Každá žena, ktorá chcela vstúpiť do sekty musela byť „očistená“ od dedičného hriechu - sexuálnym pomerom s Moonom. Neskoršie však pre veľký nárast členov sekty Moon od tejto „techniky očisťovania“ upustil a očistenie sa robilo len duchovne.

V marci 1960 sa Moon už štvrtýkrát oženil, s 18 ročnou Hak-Ja Han, s ktorou žije dodnes.

Svadbou s touto ženou Moon utvoril tzv. „dokonalú rodinu“. Samotný svadobný obrad bol označený za „svadbu baránka“ (!). Moon sa nazval „Otec vesmíru“ a jeho žena „Matka vesmíru.

Roku 1964 sa sekta dostáva do Európy a zakotví v Nemecku. O päť rokov neskoršie otvára Moon malé stredisko Cirkvi zjednotenia v USA, kam sa koncom roku 1971 aj natrvalo presťahuje.

 

UČENIE A DOKTRÍNA

Ak sme pri sekte Božie deti hovorili, že ich učenie parazituje na kresťanstve a Biblii, u Moona je situácia snáď ešte horšia.

Učenie sekty Cirkev zjednotenia je zmes špiritizmu, okultizmu, kresťanstva, taoizmu, politiky, elektrotechniky, sociológie a nešpecifikovateľnej Moonovej filozofie. Tento náboženský „guláš“ je navyše sektou predstavovaný tak zamotane, že ani po preštudovaní všetkých spisov a zásad človek vlastne nevie, čo Moon predstavuje za náboženstvo.

Ako už bolo v úvode naznačené, základnou „bibliou“ Cirkvi zjednotenia je Boží princíp. Táto takmer 500 stranová kniha bola Moonom niekoľko krát upravovaná a dopĺňaná, ako sa postupne menila situácia v sekte. Zrejme celé poslanie Moona je postavené na vete v Princípe: „V plnosti času Boh poslal svojho posla, aby vyriešil základné otázky života a vesmíru. Jeho meno je San Myung Moon“.

Pre objasnenie „teológie“ Cirkvi zjednotenia uvediem aspoň ich základné učenie a doktrínu:

Keď Boh stvoril prvých ľudí, Lucifer žiarlil na to, že Boh ľudí miluje (Lucifra a satana používa Cirkev zjednotenia veľmi často). Preto Lucifer zviedol Evu a mal s ňou sexuálny pomer. Z tohoto pomeru sa narodil Kain - praotec komunistov. Potom mal s Evou sexuálny pomer Adam a z toho sa narodil Ábel - praotec kapitalistov.

Toto mal byť duchovný pád človeka. Telesný pád mal nastať tým, že Eva spoznala slasť sexuálneho pomeru s Luciferom a potom aj po Adamovi telesne túžila.

Takýmto pádom bolo ľudstvo oddelené od Boha, a preto Boh hľadal niekoho, kto by napravil tento pád a založiť tzv. „pravú rodinu“, ktorou mala byť spomínaná prvá rodina Adama a Evy.

Tak poslal proroka Ježiša (ktorého Moon nepovažuje za Boha!). Ježišova misia sa však nepodarila, pretože Ján Krstiteľ v neho pochyboval (opäť klamstvo) a židia ho neuznali za Mesiáša. Ježiš sa potom mal oženiť s Máriou Magdalénou a založiť onú „pravú rodinu“. Skôr ako sa mu to podarilo ho židia zatkli a ukrižovali. Takže podľa Moona Ježiš nestihol splniť hlavnú úlohu - vykúpiť ľudstvo telesne. Boh teda hľadal pre túto úlohu niekoho vhodného.

Aby na Zemi mohlo vzniknúť „nebeské kráľovstvo“ (odporuje Biblii), musí prísť na Zem nový Mesiáš, tzv. „Pán druhého príchodu“ a založiť „dokonalú rodinu“. Podľa náuky o čí-slach - numerológie (okultná povera) mal by „Pán druhého príchodu“ sa objaviť na zemi v čase druhého adventu - čiže v našej dobe. Tu zohráva úlohu číslo 2000. Ježiš prišiel 2000 rokov po Abrahámovi, preto „Pán druhého príchodu“ príde 2000 rokov po Ježišovi. To bude onen „tretí Adam“, ktorý založí „pravú rodinu“. A tým „novým Adamom“ nie je nikto iný ako - San Myung Moon.

Samozrejme, ak zoberieme Bibliu ako autoritu, celá „teológia“ Cirkvi zjednotenia je v troskách. Kniha Boží princíp je kompletné sfalšovanie Biblie, ktoré je naviac upravené vo filozofii Taoizmu - dvojznačnosti (bude o tom reč neskoršie).

 

„AMERIKA - ZEM ZASĽÚBENÁ“

Moon si pre svoju misiu vybral Ameriku údajne na základe „božieho popudu“. Usadil sa v Los Angeles a začiatkom roku 1972 začína svoju kazateľskú činnosť v USA.

Po roku sa presťahoval do New Yorku. Reverend Moon vyzýva Američanov, aby sa zriekli svojich cirkví a začali „skutočný vzťah s Bohom skrze druhý príchod Ježiša Krista“ a aby začali zakladať „kráľovstvo nebeské na Zemi“.

Toto „kráľovstvo“ začal a dodnes buduje reverend Moon hlavne pre seba. Jeho majetok je obrovský, odhaduje sa na miliardy dolárov. Vlastní niekoľko bánk, hotelov, veľké americké denníky (The Washington Times, New York City Tribune…), mohutné vydavateľstvo Paragon House Publisher, námornú flotilu a ďalšie stovky firiem v USA aj vo svete.

Moon podniká cesty po celých Spojených Štátoch (jedna cesta po ôsmich mestách stála okolo milióna dolárov). Tieto akcie usporadúval v najväčších amerických mestách pod názvom Deň nádeje, čo malo za následok prudký nárast členov Cirkvi zjednotenia.

Moon vsadil na osobnosti a tak sa stretáva s mnohými ľuďmi z oblasti politiky, kultúry, vedy a podobne. V rokoch 1971 až 1975 Moon získava mnoho stúpencov v radoch kongresu USA a stáva sa poradcom Richarda Nixona. Neskoršie významne financuje predvolebnú kampaň R. Reagana a G. Busha.

 

„PRAVÁ RODINA“

Keď sa Moon roku 1960 oženil so svojou štvrtou ženou predpovedal, že do 21 rokov bude mať 12 detí (ako 12 apoštolov), čo sa mu skutočne podarilo a vo februári 1981 sa im narodilo dvanáste dieťa. Tieto ich deti sú všeobecne považované za sväté a bezhriešne.

Keď jeden z Moonových synov zahynul roku 1984 pri automobilovej nehode (Heung Jim Moon), usporiadal San Myung Moon veľkolepé obrady „zjednotenia“ židov, kresťanov a moonistov s tým, že táto obeť bola k takému zjednoteniu potrebná. A tak sa tento Moonov syn stal dôležitejší ako Ježiš a údajne vstúpil do neba.

Cirkev zjednotenia si dala za cieľ nasledujúce body:

- zjednotenie všetkých náboženstiev a vierovyznaní

- boj proti komunizmu

- vytvorenie „pravej rodiny“

Práve tretiemu bodu prikladá Moon najväčší význam. Už teraz sú Moon a jeho žena obaja uctievaní ako „praví rodičiaa je im preukazovaná božská úcta. Napríklad každú nedeľu sa musia ráno všetci členovia sekty niekoľkokrát pokloniť ich fotke.

Moon považuje všetko (aj Boha) za dvojznačné. Vo všetkom je dobro aj zlo, svetlo aj tma, pozitívnosť i negatívnosť; každá vec ma „mužský“ princíp a „ženský“ princíp. Tak aj filozofia rodiny je prenesená z chápania Boha touto sektou.

Boh Otec je Moonom predstavovaný ako „mužský“ princíp, Ježiš nie je Moonom považovaný za Boha ani Božieho Syna („Je isté, že Ježiš nie je Bohom“ - Boží princíp, s. 258), a Duch Svätý je podobne ako u sekty Rodina lásky považovaný za „ženský“ princíp (oslovujú ho v ženskom rode a hovoria o Duchu ako o „nej“). Aby to bolo ešte zamotanejšie, na inom mieste Božieho princípu sa tvrdí, že prvý Boh bol v trojici: Boh, Adam a Eva (!). „Zlatým klincom“ je tvrdenie, že po páde človeka sa trojica zmenila na: satan, Adam a Eva.

 

JA SOM TVOJ MOZOG

Ja som mysliteľ, ja som tvoj mozog. Keď sa pripojíš ku môjmu snaženiu, môžeš robiť všetko v úplnej poslušnosti voči mne. Pretože to, čo robím, nie je robené náhodne, ale pod Božím vedením“ San Myung Moon 14. 6. 1976 (Time magazine).

Áno, tento výrok Moona je jeden z mála tých, ktoré sa zhodujú so skutočnosťou. Naozaj je Moon vládcom a manipulátorom všetkých svojich členov. Je iba málo siekt, kde by mal vodca tak veľkú autoritu a zároveň taký veľký vplyv na svojich členov. Ako je možné, že sa ľudia dajú tak dobrovoľne do služieb diktátora s tak zvrátenými sklonmi? Prečo má tento človek takú veľkú moc pritiahnuť hlavne mladých ľudí?

Sekta Cirkev zjednotenia má dnes vyše tri milióny členov, väčšinou mládež medzi 16 a 25 rokmi. Na to, aby ich Moon získal a doslova vykorisťoval má táto sekta prepracované techniky psychického a duševného nátlaku, manipulácie a najmä hromadného „vymývania mozgu“.

Napriek frekventovanosti tohoto pojmu dnes vie málo ľudí, čo to vlastne ono „vymývanie mozgu“ je - preto ho v krátkosti opíšeme: je to súhrn techník psychologických a logicko-rozumových foriem manipulácie, ktorými človeka tá či oná sekta doslova „preprogramuje“. Má tri stupne, zhruba plasticky opísané postupom: rozobrať - naplniť - zabetónovať. Čiže - najprv pomocou rôznych foriem rozhovorov a besied človeku úplne vyvrátiť jeho pohľad na svet a vziať mu celú životnú filozofiu; potom mu opäť donekonečna opakovanými tvrdeniami (často nezmyselnými - podľa hesla: stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou) „vložiť“ do mysle práve taký pohľad na svet a všetko okolo, aký tá, či oná sekta má, a nakoniec ho v tomto pohľade „zafixovať“, zabetónovať.

Okrem toho táto sekta používa neraz aj techniku hypnózy. Tak sa môže stať po trojmesačnom kurze z niekoho úplne iný človek, práve taký, akého sekta potrebuje na plnenie svojich cieľov. (Technike „prania mozgu“ budeme venovať celý článok v budúcom čísle ARCHANJELA.)

 

BOMBARDOVANIE LÁSKOU?

Nábor, aký robí sekta Moona je možné v krátkosti označiť za „bombardovanie“ láskou. So širokým úsmevom sa vám prihovoria prakticky kdekoľvek. Môžeme potvrdiť, že poslednú dobu vedie sekta Moona na Slovensku priam „boj“ o ľudí. Sú to letáky a džúsy v poštových schránkach, verejných podujatiach, kultúrnych vystúpeniach, osobné návštevy po bytoch atď.

Hlavne sa táto sekta zaujíma o dva druhy ľudí: o manželské páry a o dospievajúcu mládež, ktorá je aj dnes duchovne hladná (ale hlavne plná elánu a fyzickej sily - ktorú potom bude používať pre Moona). Práve manželov sekta využíva ako „zásterku“ na presadzovanie sa medzi obyvateľstvom. Je to preto, lebo na Slovensku je hlboko zakotvené rodinné spolužitie - a to sa sekte Moona mimoriadne hodí, pretože takto sa potom šíri prakticky ako bacil: samovoľne.

Druhý objekt záujmu - mládež je ako aj v iných sektách využívaná na „financovanie“ sekty a jej rozvoj. Systém verbovania mladých je približne takýto:

Pri prvom kontakte (najčastejšie v podchodoch, pred obchodnými centrami, strednými a vysokými školami, autobusovými a vlakovými stanicami…) budú o vás prejavovať mimoriadny záujem. Doslova človeka zahrnú lichôtkami o tom, aký je jedinečný, rozumný, bystrý, inteligentný a mravný. O chvíľku ďalší členovia prinášajú nejaké pohostenie - džús, sladkosti… Nezabudnú poinformovať, že sú ich vo svete milióny a sú podporovaní mnohými vedcami, politickými a kultúrnymi osobnosťami. Ak im snáď prejavíte čo len štipku náklonnosti (a za to sekta Moona považuje všetko okrem odchodu) a prezradíte im náhodou svoju adresu či telefón, už sa ich ľahko nezbavíte. Nech „otočíte“ reč na čokoľvek, budú vás presviedčať, že presne toto zaujíma aj ich.

Po týchto prvých kontaktoch je človek pozvaný na kurz, ktorý trvá 3, 7, 21, 40 alebo 120 dní - ale najprv vás pozvú na ten najkratší. V samotnom kurze sa pristupuje k už opísanej technike vymytia mozgu. Nový člen je tam neprestajne presviedčaný o jeho výnimočnosti a perfektnosti, stále je stredobodom pozornosti, až nakoniec sa z toho všetkého zrúti. V tej chvíli vám podajú „pomocnú“ ruku - a majú o jedného člena viac.

Keď majú o novom členovi istotu, že sektu už neopustí (čo sa podarí len zriedkavo a silným náturám), začne dotyčný pre sektu pracovať. Deje sa tak predajom všetkého možného na ulici (kvety, knihy…), prácou v sekte, na farme… Pracovná „morálka“ pri predaji je podľa Moona aj klamstvo, ak to má pre sektu priniesť peniaze. Tak sa hlavne v Anglicku bežne stretnete s „invalidnými“ členmi sekty Moona, ktorí sú chromí či slepí len niekoľko hodín denne - pri výbere peňazí na ulici. A že majú úspech dokumentuje to, že za týždeň táto sekta vyžobre priemerne milión dolárov.

Čo sa týka vierovyznania a vzťahu sekty Moona a Katolíckej cirkvi, členovia sekty pri nábore členov neváhajú tvrdiť úplné klamstvo - že aj pápež Ján Pavol II. ich podporuje a Moonovi požehnal. Ak u niekoho vybadajú, že je katolíkom, budú spočiatku tolerantní ku krížu (kríž Moon považuje za symbol porážky - a preto ho inak zakazuje akokoľvek uctievať) a dokonca sa neváhajú pomodliť „V mene Otca…“, pričom na koniec doložia „… a v mene pravých rodičov“ - Moona a jeho ženy (!).

Od nového člena sekty sa pri vstupe požaduje:

- zrieknutie sa svojej rodiny ako hriešnej (Moon tvrdí, že nečlenovia sekty sú v rukách satana)

- bezvýhradné prijatie ich doktríny a učenia a uznanie absolútnej autority Moona a jeho ženy (ako pravých rodičov)

- obetovanie všetkého času a svojich možností Cirkvi zjednotenia

- odovzdanie všetkého majetku a svojich vecí sekte

K ďalšiemu „spracovaniu“ nového člena sa používajú už tvrdšie prostriedky. Ak sprvoti na prilákanie do sekty človeka priam zahrňovali jedlom a nápojmi, potom sa musia nováčikovia podrobiť prísnej diéte, ktorá ich má spraviť „dokonalejšími“. Neraz nasledujú mnohodňové pôsty a tiež sa rapídne obmedzí počet hodín spánku (bežne sa tam spí len 5 hodín denne). Režim sa tu plánuje na sekundy - je presne vymedzený čas na jedlo, prácu, spoločný rozhovor, vyučovanie… Už nik sa nezaujíma o vaše problémy a zmizne aj povestná láskavosť. Ostáva už len práca pre „pravých rodičov“, ktorých majetok ide do miliárd.

 

„DUCHOVNÉ DETI“

Aby sa nový člen, hoci je v sekte už dlhšiu dobu stal skutočným členom sekty Moona, musí Cirkvi zjednotenia priviesť tri tzv. „duchovné deti“. Sú to noví ľudia, ktorých musí pre sektu nováčik naverbovať. Až potom môže dostať požehnanie od „pravých rodičov“.

Keď sa tak stane, Moon novému členovi vyberie životného partnera, s ktorým bude zosobášení v hromadnom obrade. Tieto sobáše sa konajú súčasne na niekoľkých miestach na svete a sú neraz prenášané satelitmi a svetovými televíznymi spoločnosťami (niet divu, keď mnoho televíznych kanálov vlastní Moon). Svojho partnera uvidí nováčik prvý krát až na samotnej svadbe. Často sú to stretnutia ľudí iných rás a národov, Moon chce takto podľa vlastných slov vytvoriť jediný ľudský druh na Zemi, akúsi „nadľudskú“ rasu. Nie je prvý, pred ním s touto myšlienkou prišiel - Adolf Hitler.

Prvá takáto svadba sa konala roku 1975 v New Yorku a zúčastnilo sa tam 1800 párov, roku 1982 to bolo 2100 párov, o šesť rokov neskôr 6516 párov, roku 1993 v Kórei to bolo už 30.325 párov (a 10.000 cez satelit) a v auguste 1995 sa v Soule stretlo 360.000 párov zo 160 krajín sveta!

Posledná hromadná svadba sa konala len nedávno 13. júna 1998 v trinástich mestách sveta, jedným z nich bola naša Bratislava. Hlavný obrad „celebroval“ Moon so svojou ženou v Madison Square Garden v New Yorku. Tento sobáš prenášalo spolu 15 satelitných družíc a niekoľko desiatok televíznych spoločností. U nás na Pasienkoch v Bratislave sa obradu zúčastnilo 1500 manželských párov, z toho 440 zo Slovenska. Nasledovali manželia z Čiech, Poľska, Rakúska…

Z hromadných svadieb si Moon robí zároveň perfektnú propagandu, hoci nikde nevystupuje pod svojim skutočným menom.

A tu sme pri hlavnom probléme pri identifikácii sekty Moona. Keď pred niekoľkými rokmi sa Cirkev zje-dnotenia ukrývala po stovkami organizácií, spoločností a skupín, dnes je ich počet vyše 2000. Preto ich tu nemôžeme ani v skratkách uviesť. Len na ich vymenovanie a identifikáciu by ARCHANJEL musel mať 250 strán. Práve toto maskovanie robí sektu Moona v mnohých prípadoch prakticky neodhaliteľnú. Na obrázku je ukážka niekoľkých znakov a symbolov, pod ktorými sekta Moona vystupuje najčastejšie. Znaky a symboly sekty Moona

Mnohí z nás dostali do svojich poštových schránok pozvánky na túto svadbu do Bratislavy - koľkí však vedeli, o čo v skutočnosti ide? Na týchto letáčikoch bola výzva proti rozpadu rodín, drogám, AIDS…, ale kto z nás by proti tomu nebol? Je veľký paradox, že táto výzva proti rozpadu rodín pochádza od sekty, ktorá katastrofálne tieto rodiny rozbíja a ničí a vedie dokonca mladých ľudí k samovraždám!

Ono „proti“ je zámienka - veď každý normálny človek bude proti takým veciam. Tu je možné vybadať ten psychologický nátlak na ľudí: ak s týmto ideálmi súhlasíš, súhlasíš aj s nami (teda sektou Moona).

 

(KO)MUNIZMUS?

Cirkev zjednotenia sa mimoriadne angažuje aj v politike a spoločnosti. Sám Moon je veľkým odporcom komunizmu (založil aj medzinárodnú spoločnosť pre boj s komunizmom). Ak si od komunizmu odmyslíme prvé dve písmená, dostaneme režim o zavedenie ktorého sa Moon usiluje všetkými silami: munizmus.

A aj keď to Moon nerád priznáva, snaha Cirkvi zjednotenia je podmaniť si svet a zaviesť jediný svetový poriadok - poriadok náboženský, politický a hospodársky, ale takým spôsobom, aby tieto systémy boli spojené. Sám Moon k tomu povedal: „Čo sa týka našej doby, musíme nutne zaviesť v celom svete teokraciu. Náboženstvo a politiku nie je možné oddeľovať… Robiť rozdiel medzi náboženstvom a politikou sa satanovi páči najviac.“ (1978).

Práve preto aktivity Cirkvi zjednotenia siahajú do toľkých oblastí života. Aj tu Moon používa šikovné podvodné triky a ťahy, aby bola Cirkev zjednotenia v očiach ľudí uznávaná ako medzinárodná nadpolitická dobročinná organizácia. Deje sa to spôsobom, že sekta pozýva na svoje podujatia (ktoré samozrejme koná pod rôznymi názvami a organizáciami - napr. oná Federácia rodín za svetový mier) všetky najvýznamnejšie osobnosti politiky, kultúry, športu a vedy a tieto pozvánky často verejne predstaví (napr. v novinách či televízii ako otvorené listy). Takto väčšinou neinformované osobnosti sa buď na tej či onej akcii zúčastnia (a vytvárajú dojem legitimity sekty Moona), alebo častejšie zo zdvorilosti pošlú ospravedlnenie, že sa na akcii z nejakého dôvodu nemôžu zúčastniť, ale tomu či onému podujatiu vyjadrujú podporu (a tým de facto aj sekte). Účinok takto umelo a podvodne vytváranej „legálnosti“ sekty je naozaj zjavný.

Okrem toho je Moon priamo podporovaný niektorými politikmi: Ronald Regan, Goerge Bush, Jean’ Le Pen, Michael Gorbačov… S posledne menovaným sa Moon stretol osobne roku 1991, aby dojednal svoju „evanjelizáciu“ Ruska.

Sekta Moona však mala a má stále problémy so zákonom. Mnoho krát bola obvinená z krátenia daní, rozbíjania rodín, ničenia mladých ľudí a pod. Veľký súdny proces sa konal roku 1981 v Londýne, kde sa Moon súdil s novinami Daily mail, ktoré ho obvinili z ničenia rodín a vymývania mozgu. Proces však prehral a bol obvinený aj z psychickej manipulácie.

O rok neskoršie sekta Moona zažalovala v Nemecku niekoľkých kňazov - opäť pre obvinenie z psycho-manipulácie a ničenia mladých ľudí. A následne sa súdne spory stali takmer dennou záležitosťou hlavne v USA.

Niektoré rodiny detí, ktoré im pohltila sekta (a boli ich tisíce) zažalovali sektu z manipulácie. Mnohí stratili pri súdnych sporoch takmer celé imanie. Sekta Moona je mimoriadne bohatá a neraz neváhala podplatiť aj sudcov. V USA sa sformovalo hnutie rodičov bojujúcich proti Moonovi pod názvom FAIR (Family, Action, Information and Rescue - Rodina, skutky, informácie a záchrana). Škody, ktoré táto nenásytná sekta napáchala na mladých ľudských dušiach sú však nevyčísliteľné.

Moon bol potom znovu po dlhej dobe väznený za krátenie daní a podvody s pozemkami (od 18. 6. 1984 do 20. 8. 1985).

 

KRÁĽOVSTVO OTROKOV

Vďaka Božiemu milosrdenstvu a mnohým organizáciám venujúcim sa záchrane ľudí v deštrukčných sektách (CAN, FACTnet, SHASSAN, EX-CULT, AFF…) sa podarilo vymaniť spod nadvlády reverenda Moona viacerým bývalým členom. Jedným z nich je aj u nás dobre známy Steven Hassan, ktorý bol niekoľko rokov členom Cirkvi zjednotenia a dokonca nejaký čas zastával vedúcu funkciu. Po vytrhnutí z pazúrov Moona (na ktorom mal podiel jeho otec) sa stal od februára 1974 tzv. „výstupovým poradcom“ - pomáha ľuďom dostať sa spod manipulácie a psychickej nadvlády siekt. Založil veľké centrum informácií o sektách, kultoch a náboženských hnutiach a aj vďaka materiálom z jeho centra môžeme o tejto sekte priniesť toľko podrobností.

Na otázku prečo opustil sektu Moona odpovedal vo svojej knihe Ako čeliť psychickej manipulácii zhubných kultov takto: „Opustil som sektu, pretože sa mi podarilo objektívne zhodnotiť svoje konanie… Myslel som si, že idem za mesiášom, ktorý urobí koniec vojnám, hladu, biede, chorobám a korupcii a zavedie kráľovstvo božie na Zemi… vystúpil som zo sekty, keď som si uvedomil, že podvod a psychická manipulácia nikdy nemôžu byť súčasťou žiadneho náboženského hnutia. Pokiaľ ich niektorá organizácia používa, buduje doslova »peklo na zemi« - buduje kráľovstvo otrokov.“

Iné svedectvo podala ďalšia bývala členka Cirkvi zjednotenia: „Moonisti ma niekoľko mesiacov navštevovali, hádzali mi materiály do poštovej schránky a ponúkali mi bezplatnú výučbu anglického jazyka. Po niekoľkých týždňoch známosti som pristala na dvojdňový kurz konaný vo Varšave (tzv. »workshop« - predchodca základného trojdňového kurzu; najčastejšie sa koná cez víkend - pozn. ARCHANJEL). Vtedy som žiaľ ešte nespoznala nebezpečenstvo, ktoré mi hrozilo. Všetci boli milí, usmiati, láskaví, ochotní pomôcť mi vo všetkom. Za pol roka som zrezignovala zo školy a vstúpila som do sekty. Ešte som nič nevedela o žobraní peňazí, verbovaní nových členov, „manželskom“ živote; o tom všetkom som sa dozvedela až neskoršie. Teraz, aj keď sa mi podarilo opustiť túto sektu, mám pocit prázdnoty. Nechápem, ako som sa mohla dať takto oklamať. Jediným logickým zdôvodnením sa mi zdá to, že hlavnú úlohu tu zohrala psychická manipulácia, manipulácia s ľuďmi, ich potrebami a pocitmi.“

 

PÁN DRUHÉHO PRÍCHODU

Moon sa vyhlasuje za reverenda, Pána druhého príchodu, za mesiáša, pravého rodiča… Nie vždy sa to však dozviete hneď. Keď vás naverbujú na kurz, najprv vám budú tvrdiť, že Moon je prorok. O týždeň vám prezradia, že je mesiáš. Za čas sa dozviete, že je „pravý otec ľudstva“. Najprv vám povedia, že podľa Biblie (Zjavenie sv. Jána) má prísť „Pán druhého príchodu“ na Zem niekedy teraz. Potom vyrukujú s informáciou, že sa (opäť údajne podľa Biblie) má narodiť niekde na východe. Nakoniec neznámou technikou výpočtov a kombinovaním čísel dospejú k názoru, že sa už narodil v Kórei. Vy si už musíte dosadiť správneho človeka - San Myung Moona. Toto sa dá prirovnať k situácií, keď vám dajú balíček cukríkov s jediným kúskom a povedia: vyber si, ktorý chceš.

Reverend Moon, považujíci sa za mesiáša tvrdí, že prišiel ľudstvo spasiť. Ako veľmi jasne pred ním a ďalšími samozvanými spasiteľmi varoval Pán Ježiš: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som Mesiáš«. A mnohých zvedú „(Mt 24.4). Ďalej Moon tvrdí, že je „Pánom druhého príchodu“, na ktorého ľudstvo čakalo. Sväté písmo o návrate Mesiáša tvrdí: „Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene Zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou“ (Mt 24.30). Moon hovorí, že Pán Ježiš nebol vzatý po ukrižovaní do neba. Biblia tvrdí: „Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha“ (Mk 16.19). Moon tvrdí, že Pán Ježiš nestihol dokončiť dielo vykúpenia. Biblia jasne hovorí: „Je dokonané!“ (Ján 19.30).

Reverend Moon sa však nemieni zastaviť ani pred tými, ktorí nesúhlasia s jeho organizáciou. Vyhlásil: „Doteraz svet mohol byť proti nám a nič sa nedialo. Teraz, keď sú proti nám, budú za to potrestaní. A tak od tejto chvíle… každá organizácia, ktorá sa stavia proti Cirkvi zjednotenia, bude postupne hynúť, či už pomaly alebo rýchlo, zomre. Mnohí ľudia zomrú, tí, ktorí sa stavajú proti našemu hnutiu“ (Master Speaks 14. 2. 1974). Sväté písmo hovorí: „Lebo Vládca všetkých sa nebojí nijakej osoby, ani velikáša nijakého sa nezľakne… Na mocných však čaká tvrdý súd“ (Múd 6.8, 9).

Moon a jeho sekta vyhráža, podvádza, plánuje svetovládu, manipuluje s ľuďmi… Jej moc však nie je neobmedzená. Neprepadajme preto panickému strachu z takýchto a podobných vyhlásení, ale viac sústreďujme svoj pohľad na Katolícku cirkev a Pána Ježiša, ktorý povedal: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi“ (Mt 28.18)

 

A BUDÚCNOSŤ?

Sekta Moona - Cirkev zjednotenia sa na Slovensku usiluje nazbierať 20.000 podpisov, aby mohla byť zaregistrovaná na ministerstve vnútra ako cirkev. V Čechách musela nazbierať 10.000 podpisov na rovnaký účel. Ako som sa dozvedel pri osobnom rozhovore s niektorými českými odborníkmi na štúdium siekt, používali k tomu skutočne najrôznejšie metódy.

Napríklad v Olomouci veľa ľudí podpísalo hárky, lebo im sekta tvrdila, že podporujú humanitné ciele a pomáhajú deťom s chorobami. Takto mnoho ľudí túto petíciu podpísalo bez to, že by tušilo s kým majú tú česť.

U nás začali moonovci chodiť po domoch a bytoch (hlavne v okolí Nitry) a je možné, že budú postupovať pri „love“ podobným spôsobom.

Nakoniec by som prosil všetkých, ktorým sa dostanú do ruky nejaké podivné letáky, propagujúce rodinu, manželské súžitie, mier vo svete, demokraciu…, aby ak môžu ich poslali na adresu našej redakcie. Po nazbieraní viacerých a overení „totožnosti“ (máme najnovší zoznam Moonových organizácií a spolkov), ich v niektorom budúcom čísle Michala ARCAHNJELA uverejníme.

A ešte jedna výzva: modlime sa za zblúdených a oklamaných bratov v sekte Moona, veď Pán Ježiš môže zachrániť všetkých, ktorí o to skutočne stoja.

 


PRAMENE:


EFFATHA č. 29, 30, 32, 55, 56, 59

BERLINER DIALOG 2/95 a 3/97 (Gandow)

Das Mun-Imperium (Veľmoc Moona) F. W. Haack - (ARV Mníchov 1991)

Ježiš Kristus a / alebo San Myung Moon - F.W. Haack - EBP Mníchov 1981)

Psycho-sekty: praktiky duševnej manipulácie - F. Nordhausen, Billerbeck (Links, Berlín 1997)

Ako čeliť psychickej manipulácii zhubných kultov - S. Hassan - (Janeček Brno 1994)

Cirkev zjednotenia a fakty - Centrum informácií o deštrukčných sektách (Lublin 1998)

Cirkev a sekty v Poľsku - biskup Zygmunt Pawłowicz - (Stella Maris, Gdańsk 1996)

Had lezie z viery - Richard Škvařil - (Tallpres, Praha 1995)

Za novými svetmi - Ronalt Enroth a spol. - (Návrat Domú, Praha 1995)

Oklamaní - J. McDowell, D. Stewart - (Pojednanie, Lublin 1994)

Prichádzajú - Tomáš Novotný - (Oliva, Praha 1994)

Takzvané mládežnícke sekty… - Joachim Keden - (Lúč, Bratislava 1990)