NEVIDELA SOM PASCU...

 

Pred troma rokmi som prešla II stupňom kurzu REIKI SHIKO RYOKO SYSTEM OF HEALING (Reiki – prírodný systém liečenia), ktorý pochádza od japonského kresťanského mnícha – doktora Usui. Kresťanský kňaz a idea kurzu ma presvedčovali o jeho šľachetnosti a neškodnosti. Už vtedy som bola chorá na rakovinu a keď mi niekto povedal o tomto kurze, rozhodla som sa vyskúšať tento pre mňa nový druh liečenia.

Podmienkou kurzu Reiki je poddanie sa rôznym silám a energiám. Tie rozdáva majster a majú dať moc samoliečenia a uzdravovania. Prijímané so zavretými očami sú zahalené tajomnou atmosférou a tajomnosťou. Počas tých chvíľ „liečenia” sú všetci účastníci kurzu nabíjaní neviditeľnou energiou a otvárajú sa v nich akési „energetické kanály”. Dozvedela som sa, že duch, ktorým je obdarovaný majster, prichádza do liečeného človeka spolu s energiou. To on koná zmeny v neviditeľnej sfére človeka (čiže v duši). Duch sa stáva pánom ľudskej duše, na začiatku (akoby na vzpruženie) preniká osobu a dodáva je pocity sily a moci – a človek vchádza do II. stupňa Reiki ...

Vtedy som nevidela v Reiki nič zlé, či škodlivé, určite nie nejakú duchov-nú pascu. Tým viac, že „duchovno”, s ktorým som sa tu stretla, nebolo bez Boha, ako v New Age, ba dokonca – zdalo sa mi, že k Nemu práve Reiki vedie. Preto som svoje myšlienky, prosby, modlitby a vďakyvzdania smerovala aj v Reiki k Bohu. Kurz Reiki som preto nazývala rozhovor s Ním, alebo kurz duchovnej lásky, keďže som bola vtedy presvedčená, že je to vlastne sám Boh.

Ako som už spomenula, myšlienka kurzu bola vznešená, pretože ten kurz poskytoval nápravu tela aj ducha – ako mne, tak aj mojim priateľom a rodine, ľuďom, ktorí potrebujú pomoc (čiže energiu). Cítila som sa byť dôležitá a spokojná z vlastnenia takej veľ kej moci. Veď predsa tak skutočne málo ľudí malo také možnosti ako ja po kurze! Bola som si istá, že mám lepší kontakt s Pánom (v mojom prípade s Pánom Ježišom). Bola som dokonca presvedčená, že to vlastne On sám ma nasmeroval na tento kurz, pretože letáky o kurze Reiki neboli polepené po stenách (pozn. redakcie: dnes je realita iná, nábory na kurz Reiki sa koná práve cez plagáty a letáky v schránkach). Viac ráz som počula aj negatívne názory na Reiki, no neverila som im. A tak som „uzdravovala”, mala som veľmi silnú auru, ako tvrdil môj majster, potom som často dostávala vizualizáciu (technika New Age – akési „tvorenie” predmetov v mysli človeka). Bola som schopná vidieť auru iných ľudí a nazrieť im do vnút-ra ich tela a uvidieť napr. obličku.

Kurz Reiki je zároveň kurzom bielej mágie, čo majster, ktorý ho viedol ani neskrýval. Robil nátlak na Božie plány, pretože presadzoval konanie dobra za každú cenu, dokonca aj vtedy, keď mal liečiť cestou mágie. Činil nad ľuďmi tajomné znaky, a to nielen pri uzdravovaní, ale aj pri plnení osobných želaní.

Za nejaký čas som bola pozvaná na sviatočné raňajky. Medzi hosťami boli aj dvaja muži, z ktorých jeden sa sťažoval na bolesti chrbtice. Ponúkla som mu svoju pomoc hovoriac o kurze, ktorým som prešla. Reagoval slovami: „Myslím, že tu nie je niečo v poriadku” a začali sme spolu debatovať o onom kurze. Ukázalo sa, že tí dvaja muži sú rehoľní otcovia – paulíni. Po chvíli som súhlasila, aby sa nado mnou pomodlili. Počas tej modlitby sa mi zrazu začala vynárať skutočná realita Reiki a začala som chápať, akú cestu k „vyliečeniu”to kurz ponúka . Zrazu som jasne videla, že reiki je dážď démonických energií, ktoré ničia človeka vo všetkých sférach, telo, psychiku, ale najmä tú najdôležitejšiu – ľudskú dušu.

Účastníci kurzu si neuvedomujú pascu, aká je pripravená na ich duše. Neuvedomujú si, že s diablom uzatvárajú zmluvu. „Bombardovaní” láskou, srdečnosťou, príjemnou atmosférou stretnutí, sa cítia uznávaní, sú stredobodom pozornosti a necítia sa oklamaní. Niektorí aktívnejší účastníci kurzu sú od majstra uisťovaní, že Reiki je oveľa vyššie nad akýmkoľvek náboženstvom. Spokojne sa stávajú otrokmi „energie”, ktorá nemá nič spoločné s kresťanstvom. Nik im neobjasní, že po skončení kurzu človek ostáva v istom vyššom mechanizme, ktorý s ním začne po čase mani-pulovať. Neprekáža im dokonca ani to, že Pán Boh prichádza k nim ako nejaká „energia” a nie ako živá OSOBA. Tu nerobí zázraky osobný Boh. Zastupuje ho tu energia, ktorá má prívlastky božská, kozmická, univerzálna, životná, Reiki. Manipulovanie ňou má spôsobovať liečenie. Človek je tu oklamaný – živého Boha odsúva, ba vyháňa zo svojho srdca a namiesto neho robí v srdci miesto pre diabolskú energiu.

Eva