Počty liečených drogovo-závislých na Slovensku

Údaje pochádzajú z ročných štatistík Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIŠ), ktorý ich spracováva na základe mesačných hlásení zo zdravotníckych zariadení. Dominujúcou drogou v liečebných zariadeniach je v posledných rokoch heroín, preto vybrané čísla sa týkajú hlavne závislosti na heroíne.Obsah :

Počet liečených závislých na drogách na Slovensku

Počet liečených alkoholikov a spotreba alkoholu a cigariet na Slovensku

Počet liečených závislých na heroíne - Slovensko


Počet liečených závislých na drogách okrem alkoholu a nikotínu, na Slovensku

Rok

Spolu

heroín a opiáty

prchavé látky

hypnotiká a
sedatíva

stimulanciá CNS
(napr. kokaín)

marihuana
hašiš

halucinogény
(napr. LSD)

ostatné

1992

2671

56

632

1255

111

16

112

489

1993

2567

245

416

998

243

8

200

173

1994

1189

892

139

89

29

26

5

9

1995

1239

1026

89

51

25

25

2

21

1996

1594

1289

140

63

31

51

5

15

Pozor, roky 1992-93 boli spracované inou metodikou a nie sú presne porovnateľné s nasledujúcimi rokmi !
Rok 1996 - zatiaľ predbežné čísla !


Počet liečených alkoholikov a spotreba alkoholu a cigariet na Slovensku

Rok

Počet prvých vyšetrení
alkoholikov

Spotreba alkoholických nápojov
v litroch 100% liehu na obyvateľa

Spotreba cigariet
v kusoch na obyvateľa

1991

24873

10,3

1582

1992

17778

9,7

1622

1993

15670

9,3

1652

1994

13261

8,2

1344

1995

11331

7,9

1248


Počet liečených závislých na heroíne - Slovensko

Rok celkový počet % muži % Bratislava a vidiek %0-14 roční % 15-19 roční % injekčne
1992

56

1993

245

1994

892

76 %

77 %

2 %

45 %

62 %

1995

1026

75 %

86 %

2 %

53 %

67 %

1996

1289

Alarmujúci je ročný nárast až 400 %, ktorý sa pribrzdil v roku 1995 aj kvôli nemožnosti prispôsobiť liečebné kapacity skutočnej potrebe.

Podiel mladých ľudí - dokonca menej ako 15 ročných je zarážajúci ! Budeme s napätím túto tabuľku dopĺňať každý rok, možno i štvrťročne !

Rok 1996 - zatiaľ len predbežné sumárne číslo.


Návrat na predchádzajúcu stránku
Návrat na úvodnú stránku